субота, 21. новембар 2020.

THE ART AND SKILLS OF THEATER FESTIVAL SELECTIONS: AN INTERVIEW WITH SLOBODAN SAVIC

THE ART AND SKILLS OF THEATER FESTIVAL SELECTIONS: AN INTERVIEW WITH SLOBODAN SAVIC


S POZORIŠTEM NA TI (Joakimfest 2020)

 


уторак, 13. октобар 2020.

Joakimfest AWARDS

 The Grand Prix award for the best overall performance is awarded to the play Why Does Mr. R. Run Amok? directed by Bobo Jelčić, Yugoslav Drama Theatre, Belgrade, Serbia.

The play is a complete, polyphonic, multi-layered, emotional and witty collective stage decision. It is not easy to reinterpret a film and convert another medium into a fully integrated and independent performance that only relies on the specific energy of the eponymous film. From there, the ensemble achieved a synchronized, perfectly rhythmic collective acting. They achieved a character individuality that functioned perfectly in a collective rhythm and cathartic stage interaction.

Every aspect of the performance makes for an impeccable solution for the prolonged state of mind of the main character versus the partnering characters: monological alienation, logorrhea and recitative; in opposition to loss, vagueness, unfinished constructions, and unpredictable statics, which burst into the sudden escapism of dance music, only to explode in a familial murder.

The problem of postdramatic politics and misunderstood humanity in this performance is transformed into absurdity and tragicomedy that shakes us emotionally, which is reflected through the skills of the lead actor and the unexpected choice of his on-stage actions.

The Special Award of the City of Kragujevac is (equally) awarded to Bojana Milanović and Sonja Isailović for the roles of Janis Joplin in the play Who Killed Janis Joplin?, Serbian National Theatre, Novi Sad, Serbia, directed by Sonja Petrović.

Bojana and Sonja accomplished flawless acting achievements and convinced us with their hearty energy, intimate dancing and explosive singing. They completely and extremely vividly revived the title character who perished by the well-known saying “live fast, die young.”

All decisions were made unanimously.

Andrei Măjeri, theatre director (Romania)

Nikola Milojević, actor (Serbia)

Ivanka Apostolova Baskar, visual dramaturg (North Macedonia), the jury president

12th October 2020

Kragujevacwww.joakimvujic.com

Награде 15. Јоакимфеста

Награда Гран-При за најбољу представу у целини додељује се представи „Зашто је полудео гоподин Р?“ у режији Боба Јелчића, Југословенско драмско позориште, Београд, Србија.
Представа је целовито, полифонично, вишеслојно, емотивно и духовито колективно сценско решење. Није једноставно реинтерпретирати филм и претворити други медиј у потпуно интегрисану и самосвојну представу која се тек ослања на специфичну енергију истоименог филма.Отуда је ансамбл постигао синхронизовану, перфектно ритмичну колективну игру. Постигли су карактерну индивидуалност која савршено функционише у заједничком ритму и катарзичној сценској интеракцији.
Сваки аспект у представи чини беспрекорно решење за продужено стање духа главног лика наспрам партнерских карактера: монолошка отуђеност, логореја и речитатив; наспрам изгубљености, недоречености, недовршене конструкције и непредвидиве статике, који пуцају у изненадни ескапизам данце - музике, да би експлодирали у фамилијарном убиству.
Проблем политичности и несхвачене хуманости у овој представи преточен је у апсурд и трагикомедију која нас емотивно потреса, што се рефлектује кроз умеће главног глумца и неочекиван избор његових глумачких поступака.

Специјална награда града Крагујевца доделује се (равноправно) Бојани Милановић и Соњи Исаиловић за улоге Џенис Џоплин у представи „Ко је убио Џенис Џоплин?“, Српског народног позоришта, Нови Сад, Србија, редитељке Соње Петровић.

Бојана и Соња оствариле су беспрекорна глумачка остварења и убедиле нас срдачном енергијом, присном игром и експлозивним певањем. Оне су у потпуности, изузетно пластично, оживеле насловни лик који страда по познатој матрици „живи брзо умри млад“.

Све одлуке су донете једногласно.

Андреј Мажери, позоришни редитељ (Румунија)
Никола Милојевић, глумац (Србија)
Иванка Апостолова Баскар, визуални драматург (Северна Македонија), председница жирија

12.10.2020.
Крагујевацпетак, 09. октобар 2020.

Отворен 15. Јоакимфест

 Представом Густав је крив за све, Кокана Младеновића, позоришта Костолањи Деже из Суботице, у Књажевско-српском театру отворен је 15. Међународни позоришни фестивал Јоакимфест, који се ове године одржава под слоганом Позориште у изолованом друштву.

Фестивал су отворили директор Књажевско-српског театра Милош Крстовић и Андреј Мажери, позоришни редитељ из Букурешта чија је представа Медејини дечаци освојила Гран-при за најбољу представу на прошлогодишњем Фестивалу.

До 13. октобра поклоници позоришта из Крагујевца и околине биће у прилици да погледају представе из Румуније, Бугарске, Северне Македоније и Србије, које је одобрао селектор и уметнички директор Фестивала Слободан Савић.

www.joakimvujic.com